Tilbage til forsiden

Ofte stillede spørgsmål 

Bliv en del af fjernvarmen i Aale og omegn – vi er fælles om grønne varmeløsninger.

Hvor meget koster den indvendige installation?

Der findes to muligheder for tilslutning, enten at man selv betaler, eller man får sin unit på abonnement.

I begge tilfælde dækker den indvendige installation følgende:
– Indkøb af fjernvarmeunit
– Nedtagning og bortskaffelse af nuværende installation
– Afpropning af gas
– Installation af ny unit
– Tilpasning og indregulering af anlæg

Pris ved egen installation ca. kr. 32.500,- (hertil kommer løbende vedligeholdelse og service).
Pris ved abonnement kr. 2.000,- pr. år inkl. moms, service, vedligeholdelse og udskiftning.

Hvor meget skal der graves op i min have?

Der er klare regler, vi skal følge, når vi etablerer fjernvarme. Herunder, hvordan vi skal reetablere efter gravearbejdet. Udgangspunktet er, at vi skal efterlade det hele i samme stand, som da vi kom.

Hvor meget fylder fjernvarmeuniten?

En unit kan være i et standardskab på 800*540*360 mm. Installationen etableres med færrest mulige gener for dig.

Sammen vælger vi den bedste løsning for dig.

Hvordan hæfter vi som medlemmer/forbrugere?

I et a.m.b.a er der ingen forbrugerhæftelser, men når selskabet er stiftet, og den første generalforsamling skal afholdes vil det være naturligt at aftale regler for tilmelding og udmelding. Her kan f.eks. aftales, at der skal betales et beløb, hvis man melder sig ud svarende til den gratis tilslutning minus de afskrivninger, der er foretaget.

Hvordan ser en installation i huset ud?

Via nedenstående link kan du se en typisk fjernvarmeunit. Kort bekrevet indeholder uniten 2 vekslere, en der forsyner med varme til huset, og en der producerer brugsvand til vaske og brusere. Der er 2 væsentlige fordele ved at bruge denne type:

Husets varme og det store klimanet er adskilt fra hinanden, så vi undgår brud i det enkelte hus, som følge at trykforskelle.
Du kan få alt det varme vand, du har brug for, og så længe du ønsker, da du ikke er begrænset af indholdet i en beholder.

https://fortes-es.dk/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/Datablad-HomeHeat-VX-unit.pdf

Sammenligning af nuværende og fremtidig varmeudgift?

Vi hjælpe dig gerne med en varmeberegning.

I din nuværende varmeregning tager vi udgangspunkt 4 elementer: Gaspris, distribution, service og afskrivning af dit anlæg.
Hvis du vil sammenligne med den pris, der fremgår af din regning, skal du derfor tillægge distribution (fremgår af særskilt regning fra Evida), serviceaftale (typisk kr. 1.500 pr. år), evt. reservedele i forbindelse med service og til sidst afskrivning, hvilket betyder den pris, du har betalt eller skal betale for nyt gasfyr, fordelt ud på det antal år, fyret kan holde.

I din fremtidige regning ved fjernvarme indgår ligeledes 4 elementer: varmeforbrug, fast afgift pr. m2, målerleje og abonnement på unit.