Sønderborg Varme leverer fjernvarme til Avnbøl/Ullerup